Profil
Galleriets historie
Nyhedsbreve
Her er vi
Sitemap
Søg
Velkommen til Galleri Slugen .....Galleriet åbnede i 1983 og navnet Slugen relaterer til en meget smal gennemsejlingsrende ved Horns Rev vest for Blåvands Huk. Slugen er et farligt farvand, som selv lokale fiskere og handelsfartøjer kun nærmer sig med forsigtighed - og  i magsvejr.
   Ved galleriets åbning, arbejdede jeg ved Lodsvæsenet i Esbjerg og syntes derfor navnet passede godt, da jeg jo bevægede mig ud i et farligt og usikkert projekt - ku' jeg mon holde klar af skærene?
...